Ειδική Διαπαιδαγώγηση

ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ

Είναι το σύστημα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες με στόχο την ανάπτυξη και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής εντάσσεται και το Ειδικό Μαθησιακό Πρόγραμμα, αυτό που συνηθίζουμε να αποκαλούμε Ειδική Διαπαιδαγώγηση και είναι έργο του ειδικού παιδαγωγού.

Ο ειδικός παιδαγωγός είναι υπεύθυνος να καταρτίσει ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, απόλυτα προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές ανάγκες και τον προσωπικό ρυθμό μάθησης κάθε μαθητή, καλύπτοντας τις μαθησιακές δυσκολίες και αξιοποιώντας τις ικανότητες του παιδιού. Το εξατομικευμένο πρόγραμμα έχει σκοπό την πρόληψη, αξιολόγηση και αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών το οποίο σχεδιάζει και υλοποιεί ο ειδικός παιδαγωγός, σε επιστημονική συνεργασία και με άλλους ειδικούς (εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, ψυχολόγο, παιδοψυχίατρο).

Που απευθύνεται η ειδική διαπαιδαγώγηση

Απευθύνεται σε μαθητές, που παρουσιάζουν δυσκολίες σε επίπεδο ικανοτήτων και επίδοσης στο σχολείο.

Με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαναγνωσία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία)
Γενικές μαθησιακές δυσκολίες (διαταραχές στην κατανόηση, στη σκέψη, στον λόγο)
Διαταραχές ομιλίας και λόγου
Σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού)
Νοητική αναπηρία
Αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), καθώς και αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι)
Κινητικές αναπηρίες
Ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες
Scroll To Top