Μουσικοθεραπεία

ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΩ

Η μουσικοθεραπεία είναι σύνθετη λέξη αποτελείται από τη «μουσική» και τη «θεραπεία», είναι ο συνδυασμός τέχνης, ψυχαγωγίας και επιστήμης. Η μουσικοθεραπεία απευθύνεται σ’ όλους δηλαδή σε παιδιά μέχρι και σε ηλικιωμένους καθώς και σε άτομα με δυσκολίες ή χωρίς.

Ο βασικός στόχος της μουσικοθεραπείας, είναι να ενεργοποιήσει τα συναισθήματα μέσω των μουσικών ερεθισμάτων και να ενθαρρύνει τον θεραπευόμενο να εκφραστεί και να εκτονωθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία. Μ’ αυτόν τον τρόπο ενεργοποιεί την αντίληψη, την συγκρότηση και την έκφραση του ψυχισμού του, βοηθώντας τον να εξωτερικεύσει τις ανάγκες του και τις επιθυμίες του.

Που βοηθάει

Η ανάπτυξη των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων καλλιεργώντας το έναυσμα για επικοινωνία, η ανάπτυξη του λόγου ενθαρρύνοντας το άτομο να χρησιμοποιεί τη φωνή του ως μέσο έκφρασης, η ανάπτυξη της προσοχής και της ικανότητας συγκέντρωσης και οργάνωσης, η ανάπτυξη του συντονισμού και των κινητικών δεξιοτήτων, η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της πρωτοβουλίας, η δημιουργική έκφραση, η συναισθηματική στήριξη και τέλος η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ατόμου μέσα από τις εμπειρίες που αποκομίζει κατά τη διάρκεια της θεραπεία, μαθαίνοντας να μοιράζεται, να εκφράζεται, να δίνει και να δέχεται.

Scroll To Top