Συμβουλευτική Γονέων

ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ

Η Συμβουλευτική Ψυχολογία είναι κλάδος της ψυχολογίας και εστιάζει σε συναισθηματικές, αναπτυξιακές, κοινωνικές , επαγγελματικές και εκπαιδευτικές ανησυχίες των ατόμων. Βοηθάει ανθρώπους με συναισθηματικές και ψυχικές διαταραχές να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους και να εξαλείψουν τη δυσφορία ή/και τη διαταραχή τους αυξάνοντας την ικανότητα τους να ζήσουν μια πιο λειτουργική ζωή.

Η συμβουλευτική γονέων είναι ένα «πρόγραμμα» στο οποίο εντάσσονται γονείς, αλλά και παιδιά ή έφηβοι στο οποίο παρέχονται υπηρεσίες ψυχικής υγεία και ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες.

Τι ακριβώς είναι η συμβουλευτική γονέων

Είναι η συνεργασία μεταξύ των γονέων και ενός ψυχοθεραπευτή ή παιδοψυχολόγου με σκοπό να τους προσφερθεί βοήθεια όσον αφορά στην αναγνώριση, αποδοχή και αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού τους σε διάφορους τομείς, όπως είναι η συμπεριφορά, η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση, η κοινωνικοποίηση κ.α. Μέσα από τη διαδικασία, ο θεραπευτής βοηθά τους γονείς να αναγνωρίσουν τις ικανότητες, τις δυνατότητες και τις δυσκολίες του παιδιού τους.

Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να διακρίνεται από ελευθερία, εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια, αξιοπιστία, αυθορμητισμό και ευελιξία καθώς είναι σημαντικό να χτιστεί μια σχέση μέσα από την οποία ο θεραπευτής θα μπορέσει να βοηθήσει το παιδί και τους ίδιους τους γονείς.

Στη συμβουλευτική γονέων οι γονείς βοηθιούνται, εκπαιδεύονται σε δεξιότητες, ενδυναμώνονται, ενθαρρύνονται και υποστηρίζονται με εξατομικευμένες και προσαρμοσμένες σε κάθε περίπτωση συμβουλές.

Scroll To Top