Λογοθεραπεία

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ

Λογοθεραπεία είναι ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με διαταραχές του λόγου, της ομιλίας , της φώνησης, της επικοινωνίας καθώς και με διαταραχές που επηρεάζουν τη μάσηση και την κατάποση.

Ο ρόλος του λογοθεραπευτή

Ο λογοθεραπευτής είναι ο επιστήμονας που ασχολείται με την αξιολόγηση, τη θεραπεία και την υποστήριξη παιδιών και ενηλίκων που έχουν δυσκολίες στην αντίληψη και στην έκφραση του λόγου και στην επικοινωνία.

Η κατάκτηση της ομιλίας και η ικανότητα να επικοινωνούμε λεκτικά είναι μια πολύπλοκη διαδικασία.

Τα παιδιά ξεκινούν το βάβισμα γύρω στην ηλικία των 7-8 μηνών, εκφράζονται με φράσεις 2-3 λέξεων στην ηλικία των 2 ετών, ενώ στα 2,5 έτη μπορούν να μιλούν σχετικά άνετα με καλή καταληπτότητα και ένα συνεχώς αυξανόμενο λεξιλόγιο.

Ένα παιδί που έχει καθυστέρηση στην κατάκτηση αναπτυξιακών ορόσημων της ομιλίας, χρήζει λογοθεραπευτικής αξιολόγησης.

Ο λογοθεραπευτής θα κρίνει αν ο λόγος, η ομιλία καθώς και οι δεξιότητες επικοινωνίας του παιδιού είναι οι αναμενόμενες για την ηλικία του ή αν παρουσιάζει δυσκολίες.

Ποιους αφορά η λογοθεραπεία & Με ποιες διαταραχές ασχολείται

Η Λογοθεραπεία είναι αναγκαία σε παιδιά ή ενήλικες που παρουσιάζουν τις παρακάτω διαταραχές

Διαταραχές Άρθρωσης
Διαταραχές Φωνολογίας
Διαταραχές του ρυθμού της ομιλίας
Διαταραχές Φώνησης
Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός)
Ειδική γλωσσική διαταραχή
Καθυστέρηση λόγου – ομιλίας
Νοητική καθυστέρηση – Σύνδρομα
Εγκεφαλική παράλυση
Βαρηκοΐα – Κώφωση
Υπερωοσχιστίες – χειλεοσχιστίες
Δυσκολίες στη μάσηση – κατάποση
Μαθησιακές δυσκολίες
Αφασία
Δυσαρθρία
Δυσπραξία

Τα οφέλη της λογοθεραπείας:

Η έγκαιρη ανίχνευση και η έγκαιρη παρέμβαση μέσω ειδικού λογοθεραπευτικού προγράμματος είναι πολύ σημαντική για την εξέλιξη των παιδιών σε γνωστικό, γλωσσικό, επικοινωνιακό, μαθησιακό και κοινωνικό επίπεδο.

Η επιτυχία του να ξεπερνάς εμπόδια στην ομιλία ή τη γλώσσα, γεμίζει ένα παιδί με αυτοπεποίθηση και το βοηθάει να ανταπεξέλθει κοινωνικά και μαθησιακά.

Scroll To Top